Zobrazení dnes: 24
Zobrazení včera: 24621
Zobrazení 2024: 5201976
Zobrazení 2023: 5266082
Zobrazení 2022: 5008850
Zobrazení 2021: 4994594
Zobrazení 2020: 5905851
Zobrazení celkem: 78915538

Přihlášení

Jméno :

Heslo :


katalog firem

 

 

BOZP Radek Klas

   
Firma : BOZP Radek Klas
Ulice : Zámecká 381
Město : Hrochův Týnec
Kraj : více regionů
   
Pobočky :
IČO : 74112775        DIČ : CZ7307182784
   
Mobil: +420 603 470 581  
 
     
Email : info@bozp-bezpecnostprace.cz  
Url : www.bozp-bezpecnostprace.cz/  
     
Popis činnosti :  
   
  Pomáháme vytvořit bezpečné prosředí pro zaměstnance a žáky škol a pro děti v předškolních zařízeních.  
   
 
 • Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik včetně bezpečnostních opatření hlavního možného ohrožení zdraví zaměstnanců (dle § 102 Zákoníku práce)
 • Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce)
 • Vypracování a pravidelná aktualizace osnov školení (dle odstavce 2 § 103 Zákoníku práce)
 • Školení zaměstnanců prezenční formou
  • Vstupní školení
  • Periodické školení
  • Školení řidičů referentů
 • Vypracování směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), mycích čisticích prostředků a ochranných nápojů (dle NV č. 495/2001 Sb. a dle NV č. 361/2007 Sb.
 • Vypracování provozních předpisů
 • Místních provozních předpisů k zajištění bezpečnosti strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dle NV č. 378/2001 Sb.)
  • Místních provozní bezpečnostní předpis při provozování dopravy dopravními prostředky (dle NV č. 168/2002 Sb.)
  • Místní provozní bezpečnostní předpis na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot (dle přílohy č. 5 k NV č. 378/2001 Sb.)
  • Místní řády skladů (dle ČSN 26 9030)
  • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení (dle ČSN ISO 12480-1)
  • Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky (dle §44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb.)
  • Určení zodpovědné osoby za pracoviště (dle § 3 NV č. 101/2005 Sb.)
 •  Příkaz na zjišťování alkoholu a jiných návykových látek (dle písmene i) § 106 Zákoníku práce)
 • Stanovení pracovních postupů
 • Dodání potřebných zápisů a evidence
  • Evidence přidělených osobních ochranných pracovních prostředků
  • Zápisy o seznámení zaměstnance s návody k obsluze a zacvičení k obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • Zápis o seznámení zaměstnance s bezpečnostními listy (případně s návody na použití) od používaných chemických látek a chemických přípravků
  • Zápisníky ke kontrolám strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dle NV č. 378/2001 Sb.)
  • Kniha úrazů s formuláři na zápisy do knihy úrazů (dle NV č. 201/2010 Sb.)
  • Záznamy o úrazu (dle NV č. 201/2010 Sb.)
 • Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP (dle § 108 odstavec 5) zákoníku práce)
 • Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů (dle NV č. 201/2010 Sb.)
 • Zajištění revizí, kontrol a zkoušek vyhrazených technických zařízení oprávněnými osobami
 • Součinnost při kontrolách ze strany Oblastního inspektorátu práce
 
   
 
    
     
 
 
   
Nabídka od BOZP Radek Klas pro děti a rodiče  

BOZP ve škole

Nabízím komplexní služby v oblasti BOZP pro školy a předškolská zařízení.

- školení zaměstnanců
- tvorba podkladů pro školení a přezkušování znalostí (v   BOZP) žáků a zaměstnanců
- tvorba provozních řádů učeben, laboratoří, dílen, 
  tělocvičen...
- řešení úrazů žáků a zaměstnanců
- audit dokumentace BOZP
- audit BOZP učeben, laboratoří, dílen, tělocvičen...

Podrobnější info na www stránkách, telefonicky, nebo e-mailem.

Web : www.bozp-bezpecnostprace.cz
Email : info@bozp-bezpecnostprace.cz
Datum vložení : 27.07 18:58 - 2015